Så ofta behöver ett stambyte i Stockholm göras

När det är dags att byta ut stammarna i fastigheten står ni inför ett stort arbete som har en inverkan på alla boende i fastigheten. Dessutom behöver jobbet utföras under en ganska lång tid. Men om det finns ett behov av att byta stammarna finns det tyvärr ingen utväg. Om åtgärden inte utför kan större problem uppstå och därför måste det helt enkelt göras. Men hur ofta behöver ett stambyte i Stockholm göras? Och vilka stammar rör det sig om egentligen?

Här besvarar vi följande frågor:

  • Vad är stammar?
  • Hur ofta behöver stammarna bytas?
  • Vilka andra åtgärder kan göras för att hålla stammarna i skick?

Dessa stammar behöver bytas ut med jämna mellanrum

Till att börja med kan det vara bra att klargöra vilka stammar det är som behöver bytas ut. Enkelt förklarat är stammarna de stora rör som löper igenom fastigheten och alla lägenheter i denna. Det finns flera små rör som är anslutna till de olika lägenheterna och dessa är i sin tur en del i ett större rörsystem. Genom stammarna leds kall- och varmvatten samt avloppsvatten.

Det är alltså dessa stammar som man behöver byta ut med jämna mellanrum. Så när det blir tal om ett stambyte i Stockholm i din fastighet är det bland annat avloppsrören i fastigheten som ska ersättas.

Ett stambyte i Stockholm bör göras ungefär var 40:e till 50:e år

Stammarna bör spolas ungefär var 3:e till 5:e år. Detta är alltså en åtgärd som behöver göras relativt ofta jämfört med andra underhållsåtgärder. Däremot behöver man inte byta stammarna oftare än ungefär var 40:e till 50:e år. Det förutsätter dock att de är i bra skick och fungerar som de ska. En annan tumregel är att man bör göra detta ungefär var 30:e år.

Ett alternativ till ett stambyte i Stockholm är att utföra en stamrenovering. Relining är ett exempel på en sådan alternativ åtgärd. Den kan göras för att skjuta upp bytet av stammarna lite grann på framtiden. Men förr eller senare är det helt enkelt oundvikligt att utföra stambytet.